Обавештење

На основу члана 11. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 591-96/2015 од 17.12.2015. године, а у вези са Уговором о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. и општине Темерин, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 64 стамбених јединица са могућношћу куповине.
Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да jе јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – стамбене јединице (у даљем тексту: Јавни позив), објављен 22. децембра 2015. године на огласним таблама општине Темерин и месних заједница општинеТемерин, интернет презентацији општине Темерин и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs. и траје до 29. јануара 2016.године.