Akcija sakupljanja PET ambalaže u toku

Akcija traje do petka, 27. oktobra –

Od danas, 23. oktobra, krenula je oktobarska akcija sakupljanja i odvoženja PET ambalaže. PET ambalaža se sakuplja i odvozi po rejonima istim danima kada se sakuplja i odvozi kućno smeće, s tim da je ispred kuća treba izneti do 6 časova na dan sakupljanja.Za svaku vreću sa PET ambalažom građani dobijaju novu za naredni mesec. Ako iz bilo kojih razloga vreću nisu dobili, istu mogu dobiti na osnovu reklamacije u Upravnoj zgradi JKP-a.