Da li savremena porodica u krizi?

Koje su potrebe i izazovi dece danas?-

U cilju bolje saradnje i razmene iskustava javnih sektora prosvete, zdravstva i socijalne zaštite početkom decembra održan je stručni skup “Deca u riziku – potrebe i izazovi odrastanja dece danas“ u organizaciji „Dnevnog centra za decu i mlade“.  Savremena porodica je doživljava ozbiljnu krizu, sve je veći broj izazova i iskušenja sa kojima se njeni članovi suočavaju, pa su i njene iskonske uloge dovedene u pitanje? Da li porodica vrši svoju biološku, emocionalnu, obrazovnu, socijalizatorsku ulogu ili se ove potrebe mogu zadovoljiti i izvan njenih okvira obzirom da je sve veći broj jednoroditeljskih porodica, porodica bez dece, homoseksualnih brakova i drugih oblika alternativnih porodica   -Ove pojave i izazovi nikako ne idu u korist dece jer se prema poslednjim podacima, u čak 70 odsto porodica ozbiljno ugrožavaju, zanemaruju i zapostavljaju potrebe dece. Sve je veći broj dece koja žive bez svarne roditeljske brige, koja pokazuju različite vrste razvojnih poremećaja, sve više dece koja imaju govorno jezičke, poremećaje pri kretanju (mala su sitnica kriva kičma i radna stopala, poremećaju u ishrani) i druge probleme u razvoju, pojave asocijalnog ponašanja ili nasilničkog ponašanja i drugih oblika kriza u odrastanju. Postaje sve teže. Nemoć roditelja pred svim tim izazovima je evidentna. U takvim situacijama, u pomoć bi trebalo da pritekne društvo sa svojim moćnim mehanizmima i efikasnim podrškom. A šta , ako i to izostane??- postavlja pitanje Biljana Maričić iz Dnevnog centra za decu i mlade u Temerinu.      Svesni uzroka problematike dece sa kojima rade, stručnjaci iz Dnevnog centra za decu i mlade organizovali su stručni skup pod nazivom ’’DECA U RIZIKU – potrebe i izazovi odrastanja dece danas“, održan je 2. decembra 2016. u prostoru Dnevnog centra za decu i mlade kako bi pružili podršku PORODICAMA U KRIZI a time i deci koji u njima žive. Ne postoje “dobra ili loša deca“ nego samo deca čije potrebe “jesu ili nisu“ na vreme i adekvatno zadovoljene, odgovor je roditeljima. Skup je bio dobar pokušaj okupljanja i efikasnijeg intersektorskog povezivanja i razmene među profesionalcima koji se bave decom a koji dolaze iz različitih sektora kao što je zdravstvo, socijalna zaštita, prosveta iz lokalnih institucija. Obezbedio je stručnjacima: informacije o aktuelnom stanju i izazovima sa kojima se suočavaju deca naše opštine, znanja i nove prakse iz ove oblasti u svakodnevnom radu sa decom, istakao značaj podsticajne sredine za zdravo odrastanjekao i ranog razvoja i rane stimulacije, odgovora kako otklanjati sve zastupljenije poremećaje govora kod dece, predstavljane dobre prakse stimulatvnog grupnog rada sa decom, važnosti bavljenja fizičkim aktivnostima i boravka dece u prirodi, važno za razvoj dece. -Samo zajedničkim delovanjem, bržim prepoznavanjem izazova sa kojima se deca u riziku suočavaju, lakšim razumevanjem uzroka stanja u porodicama, moguće je obezbediti kvalitetniju i efikasniju preventivnu podršku deci i mladima u njihovom nesmetanom razvoju. Ta podrška je različita, od deteta do deteta, od možda samog prihvatanja od strane vršnjaka, male pohvale za dobro urađen zadatak, do ozbiljnijeg rada sa decom. Cilj skupa je bio da se, lakše i na vreme, ponudi blagovremena i efikasna podrška deci i porodicama koje su se “zaglavile u problemu iz koga ne umeju sami da izađu. Član Opštinskog veća zadužen za zdravstvo i socijalnu zaštitu, Mladen Zec podržao je ovakav vid stručne razmene i pokazao aktivno učešće u njemu- kaže Biljana Maričić. -Naša opština ima mesto koje služi prevenciji, stimulaciji, edukaciji dece koja žive u otežanim i ne baš tako stimulativnim okolnostima. Dnevni centar za decu i mlade može da ponudi svim zainteresovanim roditeljima i deci mogućnost da dođu i zajedno rade na otklanjanju neefikasne prakse. Sa decom rade posvećeni strunjaci, logoped, pedagog, vaspitači, fizioterapeuti i vredne volonterke. Neki od njih drže i akreditovane programe obuke u zemlji, dobitnici su nacionalnih nagrada za svoj rad i dokazani stručnjaci, i van naše opštine. Spremni su da svoje vreme, znanje i sposobnosti stave u službu deci i porodicama! Na kraju, učesnici koji vode brigu na ovaj ili onaj način, o našim mlađim sugrađanima iskazali su zadovoljstvo održavanjem ovog skupa i zajednički, zaključili neophodnost sistemske, koordinisane intersektorske saradnje na lokalnom nivou za dobrobit DEC i PORODICA. Zaključci skupa su da ovo treba da postane dobra praksa, te najavljujemo sličan skup  početkom februara! – istakla je Maričić.       

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Da li savremena porodica u krizi?"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод