Dele se i naplaćuju junski računi za komunalije

U sredu je počela naplata i podela računa 

Podela i naplata junskih računa za osnovne komunalne usluge  vrši se od srede, 5. jula.Na građane iz JKP Temerin apeluju da račune plaćaju inkasantima kod svojih kuća, a naravno, plaćanjem u roku naznačenom na računu ostvare i popust od 5 procenata na iznos zaduženja koji će biti iskazan na sledećem računu.