Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije

Javni oglas  je stalno otvoren, a rangiranje kandidata se vrši periodično

Centar Ministarstva odbrane Temerin obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola da je i dalje u toku Javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije. Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove Konkursa. Više informacija može se dobiti na internet starnici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili u centru Ministarstva odbrane Temerin u Temerinu u Novosadskoj ulici 352, gde kandidati mogu podneti i prijavu. Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje da suženje vojnog roka traje šest meseci. Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2017. godini navršavaju od 19 do 30 godina. Opšti uslovi: -da je državljanin Republike Srbije -da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust) -da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti -da je zdravstveno sposoban za vojnu službu -da nije odslužio vojni rok sa oružjem -da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije i da ima pozitivnu bezbednosnu proveru. Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju. Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficije uz prijavu prilaže i ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama. Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca kursa za rezervne oficire za određeni uputni rok. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva  odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод