Inspekcijski organi obavezni da redovnu kontrolu rada preduzetničke radnje ili firme najave tri dana unapred

Prava i obaveze privrede tokom inspekcijskih kontrola od danas na jednom mestu Inspekcijski organi obavezni su da redovnu kontrolu rada preduzetničke radnje ili firme najave tri dana unapred, a njihovi vlasnici imaju pravo da traže i dobiju na uvid nalog kako bi bili sigurni da inspektor postupa u okviru ovlašćenja. U slučaju da kontrola traje mimo zakonskih rokova, mogu da zahtevaju okončanje postupka, kao i rešenje koje potvrđuje da firma posluje zakonito ukoliko inspektor nije utvrdio nepravilnosti. S druge strane, svaki privrednik obavezan je da omogući inspektoru da obavi kontrolu, učestvuje u postupku nadzora i obezbedi tražena dokumenta i podatke. Nakon uočene nezakonitosti, dužan je da otkloni problem i o tome pisanim putem obavesti inspekciju. Da bi predupredili kazne, privrednicima se preporučuje da traže savetodavnu posetu inspektora. Prava i obaveze evidentirala je Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor u saradnji sa NALED-om, na info-listu koji će od danas biti dostupan na sajtu Komisije. Na jednom mestu privreda će imati najvažnije detalje o kontroli kako bi se zaštitili od nesavesnog postupanja inspektora i nepotrebnih troškova, ali i korigovali poslovanje u skladu s propisima.

Iz starog represivnog u novi preventivno-edukativni model

– Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru promenio je pristup inspekcija, iz starog represivnog u novi preventivno-edukativni model. Novi instrumenti koji su dati zakonom, kao što su kontrolne liste, preventivne posete, najava nadzora i kategorizacija firmi po riziku omogućavaju privredi da ostvari širok spektar prava tokom kontrola i info-list će pomoći da unapredimo efikasnost provera – izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na IV otvorenoj sednici Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor. Na skupu su privrednici imali priliku da razgovaraju s glavnim inspektorima o problemima s kojima se suočavaju tokom kontrola inspekcija i sugerišu šta je potrebno unaprediti. – Sajt Koordinacione komisije biće veoma važno mesto i za kompanije i za inspekcije kako bi se osiguralo da obe strane dovoljno dobro razumeju ulogu i obaveze one druge. Znamo da postoji velika želja privrede da dobije pojašnjenja propisa i Evropska banka za obnovu i razvoj namerava da produži podršku Ministarstvu za još dve godine. Jedan od ciljeva koji razmatramo jeste formiranje informativnog centra i registra inspekcijske prakse gde će preduzeća, posebno mala, naći odgovore na sva pitanja o inspekcijskom nadzoru i rešenja za situacije u kojima se nađu – najavio je direktor EBRD u Srbiji Daniel Berg. Na sednici je istaknuto da Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji, koju su formirali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED u saradnji s EBRD, koordinira izradu softvera eInspektor u okviru kojeg će do sredine 2019. biti umrežene sve inspekcije u Srbiji i stvoreni uslovi da se unapredi učinak kontrolnih organa prema standardima EU. Najavljeno je i da će Jedinica tokom 2018. završiti analizu ljudskih kapaciteta u inspekcijama i akcioni plan za zapošljavanje mladih inspektora u naredne tri godine. Takođe, planirana je izrada modela opremanja inspekcija, pre svega automobilima i računarima.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Inspekcijski organi obavezni da redovnu kontrolu rada preduzetničke radnje ili firme najave tri dana unapred"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод