Izračunavanje porodiljske nadoknade

 Bebina prva računaljka je digitalni alat namenjen izračunavanju visine porodiljske nadoknade i prikupljanju podataka u novoj crowdsourcing kampanji.Svi zainteresovani će uz pomoć alata lako moći da pronađu sve važne informacije o zamršenoj proceduri ostvarivanja prava na porodiljske naknade.Važeći Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom stupio je na snagu početkom jula 2018. godine i uveo nov način obračuna porodiljskih naknada.BIRN-ova analiza pokazuje da su na gubitku gotovo sve kategorije žena.