Јегричка, наша лепотица

Јегричка представља систем повезаних бара, кроз које вода отиче у реку Тису. Кроз општину Темерин протиче дужином од  18 km, што је 28% њене укупне дужине. Протиче око 1 km северно од Сирига и око 2 km северно од Темерина, а на месту где сече пут Темерин – Бечеј, Јегричка је природна граница двеју општина. Јегричка се налази на листи Међународно значајних станишта за птице (ИБА подручје, 1997. године), и има међународни значај као ботаничко подручје (ИПА подручје, 2005. године). * 76 биљних врста * 20 врста риба * 198 врста барских птица * више врста жаба и мали водењак * барска корњача * белоушка и рибарица * видра * водена волухарица, пољски миш, пољска волухарица, као и бизамски пацов * ласица, куна белица, јазавац и лисица * срна и зец
 

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Јегричка, наша лепотица"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод