JKP deli kante za smeće

Od 1. do 9. decembra podnošenje zahteva, uslov plaćeni računi za komunalije

Na osnovu Programa poslovanja JKP „Temerin“ Temerin za 2016. godinu izvršena je nabavka predviđenog broja kanti za smeće za domaćinstva. Kante za smeće će  biti podeljene građanima koji u prethodnim akcijama podela nisu dobili kantu za smeće, a nemaju dugovanja po osnovu korišćenja bilo kojih usluga JKP-a. Građani koji su zainteresovani za dobijanje kante za smeće od 1. do 9. decembra treba da popune odgovarajući obrazac Zahteva i to Jaračani, odnosno Sirižani, u prostorijama Mesne zajednice u Bačkom Jarku, odnosno Sirigu, a stanovnici Temerina i Starog Đurđeva u upravnoj zgradi JKP-a. Za podnošenje Zahteva neophodno je doneti poslednji račun za komunalne usluge i ličnu kartu. Nakon provere zahteva kante će biti podeljene 17. i 24. decembra na određenim lokacijama. U Bačkom Jarku će se deliti u kiosku ispred Lovačkog doma, u Sirigu u Domu MZ, u Starom Đurđevu u Mesnoj zajednici i u Temerinu u magacinu JKP-a u industrijskoj zoni na Telepu. Spiskovi za podelu kanti za smeće će biti sačinjeni na osnovu ispunjenosti uslova i vremena podnošenja zahteva, a isti će biti objavljeni u prostorijama svih Mesnih zajednica i u Upravnoj zgradi JKP-a 14. decembra. Od tog dana, građani koji su podneli zahtev, informaciju o dobijanju kante za smeće mogu dobiti i na telefone  mesnih zajednica (Temerin 842-847, Staro Đurđevo 845-708, Sirig 849-005 i Bački Jarak 847-602). Bliže informacije o ovoj akciji građani mogu dobiti na telefone 843-666 i 842-440.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"JKP deli kante za smeće"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод