Kako do regionalne deponije

Deponiju bi trebalo da koriste  opštine Južnobačkog  okruga:  Novi Sad, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas

Sanacija javne deponije pored puta Temerin – Sirig počela je 26. aprila 2012. godine. Na ponovljeni tender javne nabavke velike vrednosti najpovoljnije uslove dalo je Vodoprivredno preduzeće Ćuprija. Za obimne radove koji su trebali da se završe u roku od 60 dana – Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije tada usmerilo je 29 miliona, opština Temerin nešto više od 17 miliona dinara. Krenulo se sa zatrpavanjem zemljom i geotekstilnim tepisima, a nakon toga pošumljavanjem  deponije koja će imati oblik nedovršene kupe. Izgradiće se novi prilazni put kako bi se lagerovalo smeće i otpad iz tri naseljana mesta, Temerina, Bačkog Jarka i Siriga – do izgradnje Regionalne deponije Novi Sad za više opština iz Južne Bačke. Kontrola i monitoring deponije traje 30 godina, neophodno je ugraditi biozimetre za kontrolu gasova. U drugoj fazi  izgradiće se reciklažni centar, kako bi se posebno odvajali papir, karton, guma, plastika, metal, elektronski otpad, a samo smeće koje ne može više da se koristi za reciklažu biće odvoženo na regionalnu  deponiju. Nešto kasnije Fond za zaštitu životne sredine Beograd i grad Novi Sad su potpisali ugovor o dodeli sredstava za izradu projekta Regionalne deponije Novi Sad i dve transferne stanice u Bačkoj Palanci i Vrbasu. Nesuglasice oko izbora lokacije regionalne deponije Novi Sad traju više od četiri godine. Pred kraj prošle, 2016. godine, na smotri mehanizacije JP „Čistoća“ u Novom Sadu istaknuto je da su za nove autosmećare i autočistilice grad i ovo preduzeće usmerili 200 miliona dinara.  Kako je rečeno na skupu u „Čistoći“, kojem je prisustvovao i gradonačenik Miloš Vučević, konačno su preduzeti koraci za rešavanje višedecenijskog pitanja gradske deponije.  Novi Sad, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine učestvuje u izradi studije izvodljivosti za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Reč je o izuzetno skupom projektu koji treba da traje tri godine, a ovo je prvi put da se priprema neophodna dokumentacija za rešavanja tog važnog pitanja. Posle tri meseca završeni su  radovi na prvoj fazi sanacije i rekultivacije deponije čvrstog komunalnog otpada u Temerinu. Za ove namene Ministarstvo za ekologiju  je usmerilo  30 miliona dinara, opština Temerin 20 miliona. Bilo je  planirano  da Gradska deponija u Novom Sadu  2013. godine dobije  sanitarno-tehničke  kasete koje će služiti za skladištenje otpada, s prečistačem otpadnih voda za koje će biti uloženo 5,5 miliona  evra. Deponiju bi trebalo da koriste  opštine Južnobačkog  okruga:  Novi Sad, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas. S tim u vezi  JKP Temerin je donelo više  odluka o režimu rada deponije, sve u cilju zaštite interesa građana opštine Temerin i kvalitetnog i zakonski regulisanog načina  sakupljanja i odlaganja čvrstog komunalnog otpada kao i očuvanja izgleda i funkcije deponije. Za  sada, od  regionalne  deponije  nema  ništa, kao ni od druge faze  investicije u Temerinu kojom je planirana izgradnja reciklažnog centra, kako bi se posebno odvajali papir, karton, plastika, drvo, metal i  elektronski otpad.  Nakon četiri godine smeće i drugi otpad sve više  zagušuju  lepo uređenu „kupu“ na  deponiji  u  Temerinu. JKP Temerin je u želji da sačuva efekte radova na uređenju deponije u koju su uložena značajna sredstva nabavilo radnu mašinu „kompaktor“. Ovaj čelični gorostas je u više  navrata  bio u kvaru, a nemerljiv je njegov doprinos na poslovima sabijanja i presovanja komunalnog otpada. Svakako, lokalna samouprava i JKP Temerin, uz ulaganja  iz drugih fondova, u narednom periodu treba da obezbede značajnija sredstva za nabavku teške mehanizacije neophodne za rad  deponije, zimske službe, građevinske operative  i drugih službi ovog javnog preduzeća. Pre  sanacije, deponija smeća na putu između Temerina i Siriga pružala je izuzetno ružnu sliku. Nekontrolisano  su se bacale sve vrste otpada, uginule životinje,  građevinski šut, ne samo na deponiju, već i pored veoma frekventnog puta i obližnjih kanala.  Svakodnevno se mogla videti vatra,  a nepodnošljiv i neprijatni  miris dima  vetar  je  donosio ne samo na rubove  Temerina,  već i udaljeniji Sirig. U vreme kiša  i jesenjih radova na njivama  kolovoz na putu  pored  deponije  bio je  blatnjav, pa je na ovoj deonici  bilo  više saobraćajnih udesa  sa  najtragičnijim posledicama. Ograđivanje deponije, organizacija  i  novi režim rada  i sanacija u koju je uloženo više od  70 miliona dinara  su  sve to značajno   unapredili.  Pitanje je  samo  koliko dugo, jer  i sada ima mnogo nesavesnih  pojedinaca  koji smeće bacaju gde stignu, najčešće u kanale,  vodene površine  preostale nakon iskopa gline, rubove  naselja. Javno komunalno preduzeće Temerin je  u poslednjih nekoliko godina uložilo značajna sredstva za nabavku većih kontejnera koji su našli mesto u frekventnim delovima svih  naselja, u školskim i dvorištima poslovno-stambenih zgrada, na pijačnim trgovima i centrima mesnih zajednica. To je značajno smanjilo broj divljih deponija na području opštine Temerin.  Do  2013. godine redovnim platišama komunalnih usluga podeljeno  je  6 hiljada kanti za smeće. Temerinski komunalci su tri godine imali saradnju sa SZR „Komunalac“,  koje je na raskrsnicama ulica  u Temerinu, Bačkom Jarku i Sirigu  postavilo blizu sto manjih kontejnera za pet ambalažu. Efekti su bili iznad očekivanja. Plastične flaše i limenke gotovo da  se nisu mogle videti u kanalima i ulicama,  jer „Komunalac“  presuje, melje i upućuje  pet ambalažu na dalju proizvodnju. Novo rukovodstvo  JKP Temerin je prekinulo saradnju sa „Komunalcem“ zbog neizmirenih obaveza iz ugovora  o saradnji. U želji da se obezbedi reciklaža  pet ambalaže,  JKP Temerin je  uz martovske račune  za komunalne usluge 2016. godine svakom domaćinstvu delilo po jedan žuti džak namenjen isključivo za odlaganje pet ambalaže.  Ovaj program osmišljen je u želji da se građanima olakša izdvajanje otpadne pet ambalaže i smanji količina otpada na deponijama, a samim tim kroz reciklažu smanji štetni uticaj na životnu sredinu, obezbedi lepša i zdravija budućnost. U prvoj polovini 2017.  godine  JKP Temerin je obezbedilo  kante za smeće domaćinstivima koja  to do sada nisu dobila, a  uslov je  redovno izmirenje obaveza prema komunalnim uslugama. -Mile Milojević

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Kako do regionalne deponije"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод