Naša priča sa Goranom Kojićem

O Kampu 48 sati salaša, šahu i rukometu…