Naša priča sa Laslom Dujmovićem

O dobrim vinima, vinogradima i porodičnom poslu priča Laslo Dujmović.