Naučite Madjarski jezik

Na  Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

četvoromesečni kurs

madjarskog jezika nivoa A1 – A2 – B1