Одржана 11. седница Скупштине општине Темерин

У великој сали Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин данас је одржана 11. седница Скупштине општине Темерин, на којој се нашло десет тачака дневног реда.

Прва тачка дневног реда била је Именовање новог одборника Драгана Војводића (ПОКС). Пред одборницима се нашла и Одлука о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Темерин, Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Темерин, као и Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Темерин за период од 2021. до 2025. године, које су усвојене.

На седници је усвојен План увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Темерин за 2022. годину, као и Извештај о раду са Финансијским извештајем Културног центра „Лукијан Мушицки“ и Туристичке организације општине Темерин за 2020. годину.

Одборници су усвојили и Одлуку о прихватању уписа права коришћења у корист општине Темерин, без наканде. Након тога уследили су избори и именовања и одброрничка питања.

Председник Скупштине општине Темерин Роберт Пастор, као једну од важнијих тачака дневног реда истакао је Одлуку о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Темерин, највише због школа, како би се проширили капацитети.

Ово је једна јако важна одлука, која је покренута још 2019. године, што је учињено највише због реконструкције и доградње темеринских школа. Због тога је ова тачка дневног реда једна од битнијих, јер је у плану да се прошире капацитети Основне школе на Телепу и Средње школе „Лукијан Мушицки“. То су јако битне ствари за напредак нашег места – наглашава Пастор.

Т. К.