Одржана 13. седница Скупштине општине Темерин

У свечаној сали Општине Темерин 30. јуна одржана је 13. седница Скупштине Општине Темерин. 
Прва а уједно и најважнија тачка дневног реда била је доношење Одлуке о Ребалансу буџета општине Темерин за 2021. годину.
На дневном реду су се нашле и тачке доношење измене Кадровског плана Општинске управе општине Темерин за ову годину, доношење Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите, као и доношење Одлуке о додели звања и признања општине Темерин за 2021. годину.
Одборници су усвојили и доношење Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа “Гас“ Темерин и Решења за давање сагласности на План управљања Споменика природе “Стари парк у Темерину“ за период 2021-2030. године.
Пред одборницима су се нашла и Решења за давање сагласности на План управљања Споменика природе “Стари парк у Темерину“ за период 2021-2030.године и Решење за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Темерин“ Темерин о задужењу предузећа.
Такође, на дневном реду било је доношење Решења за давање сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП “Темерин“ Темерин, као и доношење Решења за давање сагласности на Прву измену Посебног Програма пословања ЈКП “Темерин“ Темерин за ову годину и буџетске помоћи у периоду 2021-2023.
Осим тога, на дневном реду било је доношење Решења за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Темерин“ Темерин о измени Ценовника комуналних услуга, усвајање Извештаја пословања са Финансијским извештајем ЈП “ГАС“ Темерин за 2020. годину и доношење Решења за давање сагласности на Одлуку о расподели остварене добити ЈП “ГАС“ Темерин за 2020. годину