Ove nedelje odvoženje PET ambalaže

Decembarska akcija sakupljanja i odvoženja PET ambalaže sprovodi se od 26. do 30. decembra (ponedeljak – petak)-

PET ambalaža se sakuplja i odvozi po rejonima istim danima kada se sakuplja i odvozi i kućno smeće, s tim da je ispred kuća treba izneti do 6 časova na dan sakupljanja. Za svaku vreću sa PET amabalažom građani dobijaju novu vreću za naredni mesec, a ako iz bilo kojih razloga vreću nisu dobili istu mogu dobiti na osnovu reklamacije u Upravnoj zgradi JKP-a.