Do petka sakupljanje i odvoženje PET ambalaže

Oktobarska akcija sakupljanja i odvoženja PET ambalaže sprovodi se od 24. do 28. oktobra 2016. (ponedeljak – petak).PET ambalaža se sakuplja i odvozi po rejonima istim danima kada se sakuplja i odvozi i kućno smeće s tim da je ispred kuća treba izneti do 6 časova na dan sakupljanja. Za svaku vreću sa PET amabalažom građani dobijaju novu vreću za naredni mesec, a ako iz bilo kojih razloga vreću nisu dobili istu mogu dobiti na osnovu reklamacije u Upravnoj zgradi JKP-a.