Praznična akcija Vinarije Vindulo – Kupiš pet dobiješ Još litar jedan

Kupiš 5 dobiješ Još litar jedan