Pražnjenje kontejnera u prekidu

Zbog kvara na kamionu podizaču kojim se kontejneri od pet kubika, koji su postavljeni na javnim površinama, odnose na pražnjenje, kontejneri se neće prazniti do stavljanja kamiona u funkciju.
Površine neposredno oko kontejnera će biti očišćenje od smeća u petak, 23. septembra.