Regresiranje troškova prevoza za studente

Rok za podnošenje zahteva u zgradi Opštine Temerin je 10. novembar 2016. godine

Studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Temerin mogu podneti zahtev za regresiranje troškova prevoza za oktobar – decembar 2016. godine, u Temerinu u zgradi Opštine Temerin u Novosadskoj ulici 326, šalter sala – šalter br.3 u prizemlju do 10. novembra 2016. godine. Da bi troškovi bili regresirani studenti moraju da imaju prebivalište na području opštine Temerin, da svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovana do ustanove visokog ili višeg obrazovanja, da se školuju na teret budžeta, da prvi put upisuju godinu studija, da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i sporta, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Izvršnog veća AP Vojvodine  i drugih raznih fondacija i preduzeća. Uz zahtev je potrebno priložiti fotokopiju lične karte, fotokopiju indeksa  original na uvid, potvrdu da se ne koristi smeštaj u Studentskom centru za studente van teritorije Novog Sada i fotokopiju tekućeg računa.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Regresiranje troškova prevoza za studente"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод