Režim rada JKP-a za Prvomajske praznike

Službe JKP „Temerin“  će za vreme prazničnih dana 1. i 2. maja  (ponedeljak – utorak) raditi u sledećem režimu:– Služba čistoće će kućno smeće sakupljati i odvoziti u utorak, 2. maja, kad će i deponija čvrstog komunalnog otpada biti otvorena. U ponedeljak, 1. maja,   kućno smeće se neće sakupljati i odvoziti– Pijačne takse  se neće naplaćivati  na pijacama  1. i 2. maja– naplata parking mesta se neće vršiti  1. i 2. maja– blagajna JKP-a neće raditi  1. i 2. maj