Temerin može i mora izgledati bolje

Na 6. redovnoj sednici Saveta Prve mesne zajednice, održanoj 17. februara, usvojen je program rada za 2017. godinu-

Savet  Prve  mesne zajednice Temerin je na svojim redovnim sednicama razmatrao sveukupno stanje u mesnoj zajednici. Članovi Saveta, kao i građani, nisu zadovoljni i smatraju da se može i mora bolje urediti i MZ i sam centar Temerina u interesu svih građana. Opštinska samouprava bi trebala da posveti mnogo veću pažnju za poboljšanje komunalne infrastrukture za kvalitetniji život građana i zbog sve izraženijeg razvoja turističke perspektive naše opštine – zaključak je Saveta. Članovi Saveta su svesni da je finansijska situacija  teška, ali postoje neke stvari koje se mogu uraditi i sa malo sredstava. Za radove koji zahtevaju veća materijalna ulaganja  (kao adaptacija zgrade koju koristi MZ), Savet predlaže da nakon izrade projekata koji su u toku, Opština pokuša da obezbedi sredstva  iz fondova Pokrajine, Republike ili evropskih, kao što je IPA fond. -Savet mesne zajednice doneo je program rada za 2017-u godinu: na kome su se našli popravka trotoara i puteva, osavremenjavanje javne rasvete, rekonstrukcija zgrade MZ, uređenje malog parka u centru, kanala za atmosferske vode, saniranje divljih eponija, izgradnja novih igališta i zaštita postojećih, zaštita i održavanje spomenika, uređenje javne česme sa lekovitom vodom kod mlina, kao i rešavanje pitanja pasa lutalica – rekao je Nedeljko Pekez, predsednik Saveta I MZ u Temerinu. Savet I MZ će se dogovarati sa odgovarajućim resorima u Lokalnoj samoupravi o prioritetima realizacije programa rada. Takođe, Savet  I MZ podržava organizaciju tradicionalnog 16. zimskog Karnevala i organizuje proslavu Ilindana, dana mesne zajednice.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Temerin može i mora izgledati bolje"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод