Tri konkursa za podršku zapošljavanju

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 11. aprila 2018. godine tri konkursa u okviru projekta „ Podrška programu zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje“.

Reč je o konkursima za program za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca. Finansijska podrška predviđena ovim konkursima odnosi se na teže zapošljive grupe. Javni pozivi za program subvencionisanja samozapošljavanja i novog zapošljavanja oročeni su do 11. juna 2018. Za subvenciju za samozapošljavanje, koja se odobrava za novoregistrovane delatnosti, mogu da apliciraju isključivo viškovi zaposlenih i mladi do 30 godina. Iznos subvencije je 180.000 dinara. Lice koje registruje delatnost uz podršku programa za samozapošljavanje dužno je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i koji otvaraju radna mesta, ukoliko zapošljavaju viškove zaposlenih ili dugoročno nezaposlena lica. Iznos subvencije je 150 hiljada dinara. Program obuke za poznatog poslodavca podrazumeva finansijsku podršku za organizovanje obuka za nezaposlene, a realizuje se ukoliko na evidenciji nezaposlenih nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Poslodavac je obavezan da sa nezaposlenima koji uspešno završe obuku zasnuje radni odnos. U program obuke mogu se uključiti nezaposleni iz sledećih grupa teže zapošljivih: mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, pripadnici romske nacionalnosti, dugoročno nezaposleni, nezaposleni bez kvalifikacije ili sa niskom kvalifikacijom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći. Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najduže do 11. septembra 2018. Na ovaj konkurs mogu da apliciraju poslodavci iz privatnog sektora i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Tri konkursa za podršku zapošljavanju"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод