Уплата трећег квартала пореза на имовину 16. августа

Уплата за трећу рату пореза на имовину истиче 16. августа, након чега ће, они који до тог датума не уплате порез, морати да плаћају затезну камату.

Порез на имовину се плаћа квартално, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Рате се уплаћују 15. у месецу и то фебруару, мају, августу и новембру.

На налозима за плаћање, које добијају сви порески обавезници, налазе се информације о обавезнику, као и уплатном рачуну.

Обавезник је дужан да у празно поље упише износ који уплаћује.

Грађани, који имају налог на е-управи, своје решење могу пронаћи у свом електронском сандучету на том порталу.