Успешан прелазак на е-фискализацију, Пореска управа започела теренске контроле

Примена новог модела е-фискализације постала је обавезна у Републици Србији од 1. маја, а на крају прве недеље примене истичемо да су обвезници показали одговорност и на време прилагодили пословање овом моделу. Наглашавамо и да нови систем приказује да мањи број обвезника не поштује закон и да не евидентира промет преко електронског фискалног уређаја, те да је Пореска управа у четвртак 5. маја започела теренске контроле, које су утврдиле одређене неправилности.

Анализом ризика и обрадом података из новог система, Пореска управа је одредила објекте за контролу у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Инспектори Пореске управе су на терену утврдили да одређени обвезници не послују у складу са Законом о фискализацији и у складу са тим изрекли укупно девет мера затварања објеката, на 15 дана, због непоседовања фискалног уређаја. Забрана вршења делатности се увек први пут изриче на 15 дана, затим уколико се у року од 24 месеца поново утврди неправилност онда на 90 дана, а уколико се неправилност још једном понови – и на годину дана. Законом о фискализацији прописане су и новчане казне.

У новом систему је примећено да постоји, на пример, обвезник који поседује објекте на неколико десетина локација широм земље, да је узео субвенције које је давала држава, а да још увек није чак ни затражио безбедносни елемент, те да самим тим нема ни фискални уређај, односно није још ни започео процес е-фискализације. Подсећамо да су обвезници имали шест месеци транзиционог периода да пређу на нови модел, који је трајао од 1. новембра 2021. године до 30. априла 2022. Такође, Министарство финансија и Пореска управа континуирано су апеловали на обвезнике да што пре почну да евидентирају промет преко новог фискалног уређаја.

Е-фискализација подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења, а потребно је да сви обвезници издају нове фискалне рачуне са QР кодом, како би радили у складу са Законом о фискализацији. Скенирањем QР кода купци, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом, а успостављају и везу са Пореском управом, те добијају информације да ли је њихов рачун оригинал, да ли је прослеђен у Пореску управу или не. Позивамо грађане да скенирају рачуне и да на тај начин помогну држави у борби против сиве економије.

Предности које доноси нови систем су бројне, и за државу, и за привреду и за грађане, јер се на тај начин сузбија нелојална конкуренција и омогућава ефикаснија борба против сиве економије, олакшава пословање, смањују трошкови на дужи рок, укида се непотребно администрирање и ствара бољи пословни амбијент.

Укида се трошак фискализације/дефискализације каса, годишњих сервиса фискалних уређаја, нестаје трошак куповине и складиштења такозваних контролних трака, укида се претплата код мобилних провајдера за ГПРС.

Електронска фискализација је кључан пројекат за увођење реда у наш фискални систем, на коме су Министарство финансија и Пореска управа континуирано радили у протекле две године. Захваљујемо свим обвезницима који су показали одговорност и у законском року прешли на нови модел, а истичемо и да ће Пореска управа у наредним недељама наставити контроле пореских обвезника по јасно одређеним критеријумима.