Uvođenje u vojnu evidenciju do 28. februara

Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2000. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju. Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1988. do 1999. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15.) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2000. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1988. do 1999. godine), koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u nadležnom centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancilariji CMO, a prema mestu prebivališta lica, u periodu od 16.01. do 28.02.2018. godine radnim danom od 9.00 do 15.00 časova.Za opštinu Temerin i Žabalj uvođenje u vojnu evidenciju obavlja se svakog radnog dana u periodu 16.01.2018. do 28.02.2018. godine u vremenu od 9.00 do 15.00 časova u Temerinu, ulica Novosadska 352.Za opštinu Žabalj uvođenje u vojnu evidenciju obavlja se svake srede u periodu od 16.01.2018. do 28.02.2018. godine u vremenu od 9.00 do 15.00 časova u Žablju, ulica Nikole Tesle 45, sprat I.Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokažu ličnu kartu na uvid. Ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili uverenjem o državljanstvu, a u inostranstvu važećom putnom ispravom.Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.Neodazivanje opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.                                                                                                                   Centar Ministarstva odbrane                                                                                                                za lokalnu samoupravu Temerin