Počeo Vaskršnji post

Piše: Draženka Trbović

Ovaj post se još zove Sveta Četrdesetnica ili Časni Post.

Ove godine Vaskršnji post je počeo 27.februara (ponedeljak) i traje do 15. aprila (Velika Subota).
Ozbiljno shvatiti Veliki post znači, prije svega, da ga posmatramo u osnovi – kao duhovni izazov, koji traži odgovor, plan, neprestani podvig. Ovo je, kao što znamo, i bio razlog da je Crkva ustanovila nedelje pripreme za Veliki post. To je vreme za odgovor, za odluku i plan. Najbolji i najlakši put je da sledimo uputu Crkve – bilo samo da razmišljamo o pet jevanđelskih tema koje nam se nude u pet nedelja pred postom: o želji (Zakhej), o poniznosti (mitar i farisej), o povratku iz izgnanstva (bludni sin), o sudu (poslednji sud) i o praštanju (nedelja praštanja). Ovi odeljci iz Jevanđelja nisu zato da budu u crkvi samo slušani. Suština je da se «ponesu kući» i da se o njima razmišlja u terminima moga života, moje porodične situacije, mojih službenih obaveza, moje brige za materijalne stvari, mojih odnosa prema konkretnim ljudskim bićima, sa kojima živimo.
Pravila crkvenog posta
Crkva uči da je post važno sredstvo za duhovni i telesni život i zdravlje. Telesni post ne koristi ako nije vezan sa duhovnim postom, kaže Sv. Jovan Zlatousti: „Ne govori mi: Toliko dana sam postio, nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vino, išao sam u gruboj haljini; nego kaži nam da li si od gnevnog čoveka postao tih, od žestokog – blag. Ako si iznutra pun zlobe, zašto si telo mučio? Ako je u tebi zavist i ljubav prema sticanju, da li je od koristi što si pio samo vodu? Ako je duša, koja je gospodarica tela, zabludela, zašto kažnjavaš slugu njezinog – svoje telo? Ne hvali se telesnim postom, jer on sam ne uzdiže na nebo bez molitve i milostinje“. Na pitanje koja je mera posta? – Sv. Vasilije Veliki odgovara: „U duhovnom postu mera je jedna i važi za sve – potpuno udaljenje od svega što vodi grehu. A što se tiče uzdržavanja od hrane, tu su mera i način upotrebe različiti: zavise kod svakoga od njegovog uzrasta, zanimanja i stanja tela… Zato je nemoguće podvesti pod jedno pravilo za sve koji se nalaze u školi pobožnosti. No, odredivši meru uzdržanja za zdrave podvižnike, mi prepuštamo razboritosti nastojatelja (duhovnika) da u tome vrši pametne izmene. Hranu pak bolesniku, ili umornome od teških radova, ili onome koji ide na težak rad, na put ili na kakav bilo težak posao, nastojatelji su dužni udešavati prema potrebi. Jer nije pametno, uzimajući hranu za održavanje tela, tom istom hranom vojevati protiv tela i smetati mu u vršenju zapovesti. U svakoj vrsti hrane treba pretpostavljati ovu koja se lakše nabavlja, da se ne bismo, pod izgovorom posta, paštili oko spremanja omiljenih i skupih jela“.
Vaskršnja vodica najveća domaća svetinja 
Osvećenje vodice za Vaskrs spada u najdublju tradiciju hrišćanstva. Ta drevna i sveta tradicija sačuvana je do današnjih dana. Osvećenjem vodice unosi se Božiji blagoslov u kuću i na ukućane. U činu osvećenja vodice, sveštenik se moli za život, zdravlje, sreću i napredak živih, naročito dece i potomstva. Ako do sada sveštenik nije osvećivao vaskršnju vodicu u Vašem domu, a to želite od ove godine, potrebno je da se obratite sveštenicima lično u svetom hramu. Molim Vas da o ovome obavestite Vaše srodnike, prijatelje i komšije.

Pridružite nam se u akciji „Metar živopisa za Hram Svetog Georgija u Temerinu – Starom Đurđevu“ i postanite priložnik, ktitor ili zadužbinar. Prilog za živopis možete dostaviti lično u Hramu ili na žr: 355-1046324-76.

Informisati se možete i putem telefona: 021/845-530 ili 064/800-24-90.