Za zapošljavanje i samozapošljavanje 130, odnosno 160 hiljada dinara

Општина Темерин расписала је два јавна позива – позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима и позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години-

Субвенција за запошљавање незапослених лица одобрава се послодавцима у једнократном износу ради запошљавања незапослених, као и незапослених из категорије теже запошљивих који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање. Субвенција се додељује послодавцу у једнократном износу од 130 хиљада динара за свако  ново заснивање радног односа из средстава буџета општине Темерин. Послодавац – корисник субвенције дужан је да лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу у трајању од најмање 12 месеци. Послодавац може поднети захтев за доделу средстава за заснивање радног односа са више незапослених радника под условом да за свако радно место обезбеди средство обезбеђења које одговара укупном износу додељених субвенција. Субвенција за самозапошљавањее намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160 хиљада динара ради оснивања радње. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе на основу јавних прихода најмање 12 месеци почев од дана почетка обављања делатности. У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за одобравање субвенције. Заинтересовани подносе захтев са пратећом документацијом Одељењу за буџет и финансије и трезор Општинске управе Темерин, Новосадска 326. Јавни позиви су отворени до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Za zapošljavanje i samozapošljavanje 130, odnosno 160 hiljada dinara"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод