Za zapošljavanje i samozapošljavanje 130, odnosno 160 hiljada dinara

Opština Temerin raspisala je dva javna poziva – poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima i poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini-

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica odobrava se poslodavcima u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja nezaposlenih, kao i nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Subvencija se dodeljuje poslodavcu u jednokratnom iznosu od 130 hiljada dinara za svako  novo zasnivanje radnog odnosa iz sredstava budžeta opštine Temerin. Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da lica za koja je ostvario pravo na subvenciju zadrži u radnom odnosu u trajanju od najmanje 12 meseci. Poslodavac može podneti zahtev za dodelu sredstava za zasnivanje radnog odnosa sa više nezaposlenih radnika pod uslovom da za svako radno mesto obezbedi sredstvo obezbeđenja koje odgovara ukupnom iznosu dodeljenih subvencija.Subvencija za samozapošljavanjee namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160 hiljada dinara radi osnivanja radnje. Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze na osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci počev od dana početka obavljanja delatnosti. U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za odobravanje subvencije.Zainteresovani podnose zahtev sa pratećom dokumentacijom Odeljenju za budžet i finansije i trezor Opštinske uprave Temerin, Novosadska 326. Javni pozivi su otvoreni do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.