Поправљене пумпе у улици Јокаи Мора у Темерину

Данас је ЈКП „Темерин“ извршило детаљно чишћење сабирног канала, шахта и саме црпне станице за атмосферске воде у улици Јокаи Мора у Темерину.


Поред овога, урађене су реконструкција и поправка система за аутоматско управљање пумпама, тако да је сада за очекивати да су отклоњени проблеми са атмосферским водама становника дела улице Јокаи Мора.