Апел за рационалном потрошњом воде

У ЈКП „Темерин“ апелују на рационалну потрошњу воде и кажу у свом саопштењу:


“ С обзиром да је у последњих неколико дана дошло до енормног повећања потрошње воде, а самим тим и до приметних падова притиска у неким деловима наше општине, молимо све наше суграђане да што рационалније користе воду, како не бисмо дошли у ситуацију да производни и мрежни капацитети буду угрожени.

Подсећамо наше суграђане да не треба користити воду из мреже за прскање травњака и башта, за прање бетонских површина, зидова и сл. јер ће то резултирати преласком месечне квоте од 6 м3  на једног члана домаћинства по редовној цени, па ће се „прекобројна“ потрошња тарифирати по знатно вишој, дестимулативној тарифи. „

ЈКП „Темерин“ се захваљује суграђанима на разумевању.