Асфалтирање Добровољачке улице у Сиригу (видео)

Данас је постављен хабајући слој асфалта у Доборовољачкој улици у Сиригу.