Чишћење снега и леда обавеза свих грађана

Према Одлуци о комуналном реду, грађани општине Темерин су дужни да сами уклоне снег са тротоара испред зграда и других објеката, који нису обухваћени програмом Зимске службе, као и да поспу тротоаре сољу и другим средствима, која спречавају ставарање ледениих површина. Такође, грађани су у обавези да скупљају снег са тротоара и коловоза, тако да се не омета пролаз пешака и возила.

Према речима комуналног инспектора Владе Карановића, који нам је детаљније објаснио ову Одлуку, наши суграђани су у обавези да уклањају снег и лед са кровова објеката, поготово ако постоји опасност од повреде пролазника. Приликом уклањања  снега и леда, мора се водити рачуна да не дође до оштећења ваздушних и других инсталација. Када ипак није могуће уклонити снег и лед, обавезно је постављање одговорајућих знакова упозорења.

Комунални инспектор истиче да се обавезе морају испуњавати сваког дана од 5.00 до 22.00 часова, зато што је у том периоду највећа фреквенција пролазника и  возила.

 

С.К.