Da kružni tok ne bude noćna mora

Sada već nema većeg mesta, a da nema kružni tok. Ovih dana i temerinska opština bogatija je za jedan kružni tok. Mnogi stariji vozači svoje dozvole su stekli, a da se nikada nisu susreli sa vožnjom „u krug“.

 

 

 

– Onaj ko je u kružnom toku ima prednost u odnosu na onoga ko je van kružnog toka, i to je regulisano saobraćajnim znacima.

 

 

 

– Auto u unutrašnjoj traci kružnog toka nema prednost u odnosu na auto u spoljašnjoj traci kružnog toka  sa više traka. Znači, ako onaj iz unutrašnje kružne trake odluči da izađe iz kružnog toka, on ne sme da „iseče“ onog u spoljašnoj kružnoj traci, već mora da ga propusti kao da je u pitanju klasično prestrojavanje na putu sa dve trake i to uz davanje žmigavca i trudeći se da ne izazove udes. Potpuno isto kao da voze na običnom putu sa dve ili tri trake. Upravo ovo u najvećoj meri ne znaju vozači i zato svakodnevno prave probleme.

 

Prednost uvek ima vozilo koje nastavlja kretanje trakom u kojoj se nalazi!

 

* Izaberite odgovarajuću traku pre nego uđete u kružni tok.

Ukoliko se kružnom toku približavate putem sa više traka, takođe treba primenjivati logiku koju bi primenio u slučaju da je reč o klasičnoj raskrsnici. Dakle, ukoliko izlazite na prvom isključenju trebalo bi da u kružni tok uđete desnom trakom i pratite spoljašnju traku kružnog toka do isključenja.

Ukoliko izlazite na poslednjem isključenju, trebalo bi da iz leve trake uđete u unutrašnju traku kružnog toka i zatim se prestrojite na vreme pred izlazak.

 

* Koristite žmigavac i kada izlazite iz kružnog toka i kada se prestrojavate iz trake u traku samog kružnog toka, tako dajete mogućnost drugim vozačima da na vreme odreaguju. Prilikom ulaska u kružni tok ne morate da ga koristite žmigavac, pošto je Vaš budući smer kretanja jasan.