Данашње искључење струје

Дана 16.04.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:
1. Темерин ЈНА од Безереди Миклоша до пруге

Безереди Миклоша

09.00-13.00

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!