Десета седница Скупштине Општине Темерин

У сали Културног центра “Лукијан Мушицки” у Темерину, 18. марта од 9 часова, биће одржана  десета седница Скупштина Општине Темерин. На овој седници  биће предложено једанаест тачака дневног реда.

Прва тачка дневног реда биће Избор члана Општинског већа, затим доношење Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Темерин“, доношење Локалног акционог плана запошљавања општине Темерин за период од 2021-2023. године, као и усвајање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Центра за социјални рад општине Темерин за 2020. годину.

Пред одборницима ће се наћи и усвајање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Темерин за 2020. годину, као и доношење Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији општине за 2021.

Међу тачкама дневног реда биће и доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору у улици Ивана Милутиновића и Вука Караџића у Бачком Јарку, али и Жарка Зрењанина у Темерину.

Последње тачка дневног реда биће избор и именовање и одборничка питања.

Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

С. К.