ДРУГИ ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА

МАТИЦА СРПСКА – ДВА ВЕКА

 

Предавање прво: „Матица српска – Два века“

др Драган Станић, редовни професор филозофског факултета у Новом Саду, Председник „Матице српске“


Предавање друго: „Матица српска – Два века – Летопис Матице српске“

Ђорђо Сладоје, главни и одговорни уредник Летописа Матице српске


Предавање треће: „Матица српска – Два века – Летопис Матице српске“

др Милан Мицић, Генерални секретар Матице српске


Предавање четврто: „Задужбине Матице српске“

мср Јелена Веселинов, Управник послова Матице српске


Предавање пето: „Лукијан Мушицки“

др  Срђан Орсић, Филозофски факултет Нови Сад


 

Предавање шесто: „Банат, новембар 1918“

др  Милан Мицић, Генерални секретар Матице српске


 

Предавање седмо: „Банат, новембар 1918“

др  Ференц Немет, Редовни професор на учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици


 

Предавање осмо: „Из историје српско-мађарских културних веза – 2“

Проф. др Корнелија Фараго


 

Предавање девето: „Из историје српско-мађарских културних веза – 2“

Тема: Тодор Манојловић у кругу мађарских модерниста у Нађвараду између 1907. и 1910. године

др  Ференц Немет, Редовни професор на учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици