Држава даје 10 хиљада евра за куповину куће на селу

Рок за пријаву за конкурс траје до 1. новембра, а услови да би од државе добили око 10.000 евра за куповину имања на селу, а  држава ће овим новцем покрити све трошкове куповине, али не и реновирања и уређења.

  • да подносилац пријаве нема више од 45 година
  • да је држављанин Србије
  • да има пребивалиште на територији Републике Србије
  • да није власник или сувласник непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта и да исту нису отуђили или поклонили у претходних 5 година

Такође, од подносиоца пријаве очекује се да са продаваоцем непокретности није у крвном сродству; да није у поступку одобравања средстава за куповину непокретности и да умоменту подношења пријаве немају неизмирених обавеза према држави.

Укупна вредност програма је 500 милиона динара, а у првој фази се очекује насељавање 400 кућа у руралном подручју по целој Србији.

  • Све ове услове морају да испуне оба супружника.

Поред обавезних услова, подносиоци пријаве морају да испуне и само један од следећих услова:

  • да живи на селу самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима породице;
  • да поседује формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине или да да је просветни радник или занатлија;
  • да живи у градским срединама у закупљеној непокретности самостално или са члановима породице и да има намеру да живи на селу;
  • да обављају послове чија је природа таква да могу да их раде од куће на селу