Грађани Темерина учествују у изради буџета

Општина Темерин је у процесу планирања буџета и јавних инвестиција за период од 2022. до 2024. године и у томе ће им помоћи сви грађани општине.
На сајту општине налази се упитник који грађани треба да попуне и тако дају свој допринос изради буџета. На упитнику од понуђених 11 капиталних инвестиција, треба да заокруже три за које сматрају да би живот у општини Темерин учинили квалитетнијим. Такође, поред ових предлога грађани могу сами да дају своје идеје и предлоге шта би још требало да се уради у општини (изградња, доградња, побољшање услова живота, побољшање културног, спортског или образовног садржаја, итд). Упитници се могу слати у електронској верзији на имејл адресу budzet@temerin.rs, а биће доступни и на јавним местима, у јавним институцијама и у месним заједницама. Рок за предају упитника је 20. октобар 2021. године.

Буџет је документ који садржи списак планираних прихода и расхода јединице локалне самоуправе за једну годину. План прихода говори нам колико новца и из којих извора јединица локалне самоуправе планира да прикупи, док план расхода показује на шта јединица локалне самоуправе намерава да потроши прикупљени новац. Буџет општине припрема Одељење за буџет, финансије и трезор у сарадњи са јавним установама, предузећима и уз учешће грађана општине до 20. децембра текуће године. Надам се да ће грађани општине Темерин озбиљно схватити овај задатак и да ће изабрати или предложити пројекте који ће бити финансирани јавним средствима и који ће живот у нашој општини учинити квалитетнијим и лепшим- изјавио је председник општине Темерин Младен Зец.