I građani i vlasnici lokala u obavezi da očiste sneg ispred svojih kuća i lokala

JKP treba da omogući nesmetano i bezbedno funkcionisanje saobraćaja

Prve snežne padavine kao  nagoveštaj „prave zime“ su i jedan od uslova da se, u zavisnosti od visine snežnog pokrivača,  aktivira Zimska služba  JKP „Temerin“. Da bi ista u potpunosti mogla da odgovori zadacima pobrojanim u  Programu rada Zimske službe za zimu 2017/18, a što znači omogući nesmetano i bezbedno funkcionisanje saobraćaja i zadovoljavanja potreba građana za pristupom radnim mestima, javnim ustanovama (školama, vrtićima, Domu zdravlja, pošti…), kao i funkcionisanje saobraćaja u sporednim ulicama, autobuskim stajalištima i parking prostorima, neophodno je da građani obave svoj deo obaveza u zimskim uslovima. Pod ovim se podrazumeva čišćenje snega i leda ispred porodičnih stambenih zgrada, čišćenje snega i leda ispred stambenih zgrada kolektivnog stanovanja, čišćenje pristupa za vozila JKP-a radi pražnjenja kontejnera i odvoženja otpadnih voda u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, uklanjanje ledenica sa krovova, pogotovo sa ulične strane objekata, čišćenje snega i leda ispred poslovnih prostorija i uklanjanja ledenica sa krovova istih, kao i uklanjanje putničkih i ostalih vozila sa ulica radi nesmetanog pristupa mehanizaciji Zimske službe.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"I građani i vlasnici lokala u obavezi da očiste sneg ispred svojih kuća i lokala"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод