Искључења струје планирана за 19. август:

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати. У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! Обавештења могу добити на радио станицама или на телефон: ЦАЛ ЦЕНТАР 021/831-075.

Дана 19.08.2022. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:
1.

Темерин

Ул. Партизанска од Новосадске према Свињској фарми,

Ул. Николе Тесле цела,

Ул. 23. Октобра цела,

Ул. Народног Фронта од 23. Октобра до Змај Јовине

09:00-13:30