ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ ПЛАНИРАНА ЗА 8. МАЈ

Огранак Електродистрибуција Нови Сад  изводиће радове на дистрибутивној мрежи са циљем унапређења квалитета снабдевање електричном енергијом корисника, превенције кварова и припреме дистрибутивне мреже за предстојећу сезону.
Због ремонта дистрибутивних трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана 8. маја без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама у Темерину:

ул. Максима Горког од ул. Пап Павла до ул. ЈНА 09:00 – 11:00
ул. Змај Јовина од ул. Новосадске до ул. Николе Пашића 12:00-13:00