Искључења струје за 14.7.2021.

Темерин Улица: Перцел Мора од Ади Ендреа до Барањи Кароља.

Улица: Ади Ендреа од Перцел Мора до КБР 29.

 Улица: Болманска.

Улица: Брезова.

Улица: Петефи Бригаде од Пелцер Мора доБрезове.

08:30-13:00 Ч

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати. У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! Обавештења могу добити на радио станицама или на телефон: CAL CENTAR 021/831-075.