Искључења струје за данас

 

Дана 19.05.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи  искључују:
1.

Темерин

Ул. Перцел Мора од ул. Петефи Бригаде према Сиригу. 09:00-11:00
2.

Темерин

Ул. Бреза

Ул. Болманска

Ул. Петефи Бригаде од ул. Перцел Мора до к. бр. 4.

11:00-12:45
3.

Темерин

Ул. Вереш Петера

Ул. Петефи Шандора од к. бр. 87 према Сиригу.

12:45-14:15

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати. У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! Обавештења могу добити на радио станицама или на телефон: CAL CENTAR 021/831-075