Искључења струје за недељу 5. јуна у Темерину

Дана 05.06.2022. г. због планираних радова у ВН ел. мрежи искључују се улице и насеља.

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! Обавештења могу добити на  на телефон: CAL CENTAR 021/831-075.

1.

Темерин

Део од улице Кошут Лајоша  и Перцелове према Бечеју, део од Н.Пашића  према вашаришту ,

Н.Пашића од З.Јовине према Бечеју и

Ракоци Ференца од 35 и 38 према Бечеју,

Народног Фронта од М.Орешковића према Бечеју,

део oд Бостана,  ЈНА и  Босанске   према Госпођинцима и Бечеју

Ул.Н.Тесле у Зони мале привреде

Танчић Михаља од ЈНА до Новосадске,

Арањи Јаноша и Мала ул.

07.30-15.30