Искључења струје за суботу 21.маја у Темерину и Бачком Јарку

Дана 21.5.2022. г. се због планираних радова у ел. мрежи искључују улице и насеља.

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати.

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! Обавештења могу добити на  на телефон: CAL CENTAR 021/831-075.

1.

Темерин

Део од улице Кошут Лајоша и Перцелове према Бечеју,

део од Н.Пашића према вашаришту,

Н.Пашића од З.Јовине према Бечеју и

Ракоци Ференца од 35 и 38 према Бечеју,

Народног Фронта од М.Орешковића према Бечеју,

део oд Бостана, ЈНА и Босанске према Госпођинцима и Бечеју

Ул. Н.Тесле у Зони мале привреде

Танчић Михаља од ЈНА до Новосадске,

Арањи Јаноша и Мала ул.

08.00-15.00

и

Повремено

од

07.30 до 08.00 и  од

15.00-16.00

1

Темерин

Од ул.Кошут Лајоша  према Н.Саду

Повремено

од

07.30 до 08.00

и од

15.00-16.00

1

Бачки Јарак

Комплет насеље

Повремено

од

07.30 до 08.00
и од

15.00-16.00