Искључење струје данас

Дана 12.05.2021. г. се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел. мрежи искључују:
1. Темерин Ул. Бем Јожефа. 09:00-11:00
2. Темерин Ул. Ракоци Ференца од ул. Марка Орешковића до ул. Иве Лоле Рибара.  09:00-10:00

Напомена: У случају временских неприлика, радови ће се отказати. У случају ранијег завршетка радова, ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! Обавештења се могу добити на радио станицама, или на телефон: КОЛ ЦЕНТАР 021/831-075