Јавни оглас у II кругу, за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин

извор: Unsplash

Расписује се јавни оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин ради обављања пољопривредне – производње у катастарским општинама: Темерин, Сириг и Бачки Јарак.

Рок за подношење пријаве

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15.00 часова, дана 23.04.2021. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на писарницу Општинске управе Темерин до наведеног рока, без обзира на начин на које су достављене.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – на овом линку

 

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Јавни оглас у II кругу, за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод