Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2021. години

У току је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2021. години који су расписали Општина Темерин и Национална служба за запошљавање. Субвенција се одобрава послодавцима који припрадају приватном сектору.

Субвенција сe додељује послодавцу ради запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе – Испостава Темерин у једнократном износу oд 150.000,00 динара  за свако ново заснивање радног односа из средстава буџета општине Темерин.

Послодавац- корисник субвенције дужан је да лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу у трајању од најмање 12 месеци.

Средства додељена на основу субвенције су de minimis државна помоћ.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских услова овог јавног позива за незапослено лице.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање- Испостава Темерин до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 20.05.2021. године.

KONAČNA-VERZIJA-JAVNI-POZIVI – све информације о конкрусу