Јавни позив за награђивање ученика и наставника са подручја општине Темерин

На основу Закључка Општинског већа општине Темерин број 06-1/22-52-8-01 од дана 10.05.2022. године Одељење за општу управу, друштвене делатности и јавне службе расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за пријављивање ученика и наставника са подручја општине Темерин за награђивање ученика и наставника у складу са Одлуком о награђивању ученика и студената са територије општине Темерин

Право на награду имају ученици са територије општине Темерин основних и средњих школа , који су освојили неко од прва три места на окружним, републичким , регионалним и међународним такмичењима у школској 2021/2022 години, као и наставници, који су припремали ђаке , а који су освојили неко од прва три места на такмичењима

Потребно је приложити за ученике:

1.захтев за доделу награде са образложењем, личним подацима и доказом о постигнутом резултату, као и именом професора , који их је припремао за такмичење;

2. фотокопију картице текућег рачуна једног од родитеља или законског заступника детета;

3. фотокопију личне карте једног од родитеља или законског заступника детета;

Потребно је приложити за наставнике:

1. фотокопија личне карте

2. фотокопија картице текућег рачуна

Наведена документација се подноси на шалтеру број 4. у Општинској управи Темерин, Новосадска 326.

Рок за подношење пријава је од 10.05.2022. до 31.05.2022. године.

линк докумената

Одељење за општу управу,
друштвене делатности
и јавне службе

извор: temerin.rs