JAVNI POZIV za zakup kućica na manifestaciji „ZIMSKE ČAROLIJE“ u Temerinu

MANIFESTACIJA „Zimske čarolije“
Manifestacija „Zimske čarolije“ će se održati u periodu od 17.decembra 2022. godine do 17.
januara 2023. godine u centru Temerina. Klizalište će biti postavljeno u delu ulice Petefi
Šandora, koja će za tu priliku biti zatvorena za saobraćaj. Kućice za prodaju proizvoda će biti
postavljene oko klizališta i bine na kojoj će se održavati deo programa.
PREDMET POZIVA
Ovim pozivom pozivaju se svi zainteresovani izlagači da se prijave za jednomesečni zakup
drvenih kućica, koje će biti sastavni deo ponude u okviru manifestacije „Zimske čarolije“.
Kućice koje se daju u zakup za obavljanje delatnosti ugostiteljstva.
-Zimske štand kućice dimenzija 2,5 *2,5 m
Iznos zakupnine za mesec dana iznosi 45.000,00 dinara.
Broj kućica u okviru izlagačkog dela je 8.
Zakupci kućica mogu da se bave sledećom delatnošću:
– Delatnost ugostiteljstva odnosi se na pripremu, prodaju i usluživanje jela i pića
odnosno tradicionalnih proizvoda vezanih za Božićno –novogodišnje praznike
(kuvano vino, tople napitke, razne poslastice, jednostavnu hranu, …).
USLOVI OBAVLJANJA DELATNOSTI
Svi zainteresovani za zakup kućica i prodaju dužni su da svoju delatnost usklade sa važećim
zakonskim propisima i da poštuju propise o javnom redu i miru.
Ukoliko inspekcijski nadzor ili neki drugi nadzor nadležnih institucija utvrdi nepravilnosti u
poslovanju zakupca kućice, Turistička organizacija opštine Temerin ne snosi nikakvu
odgovornost za iste.
Zainteresovana pravna lica dužna su da dostave rešenje o registraciji preduzeća ili udruženja.
Kućice će imati električnu energiju samo za potrebe rasvete i potrebe pripremanja hrane, u
skladu sa prijavljenim potrebama zakupca organizatoru.
Zakupac je dužan svakodnevno održavati čistoću kućice i okolnog prostora i otpad odlagati na
predviđena mesta. Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korišćenje trećim
osobama.
Zakupac je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici i na istoj ne sme raditi nikakve
izmene bez odobrenja Zakupodavca. Zakupac je dužan vratiti kućicu po završetku
manifestacije, a najkasnije do 19.01.2023. godine i predati Turističkoj organizaciji opštine
Temerin u stanju u kakvom ju je primio.
RADNO VREME
Radno vreme kućica je od 12:00 do 22:00 sata, dok će za doček Nove godine 31.12. 2022.
godine radno vreme biti od 12:00 do 03:00 sata narednog dana.

Zakupac kućice mora poštovati radno vreme, svako nepoštovanje radnog vremena i
zatvaranje kućice u radnom vremenu, daje Turističkoj organizaciji opštine Temerin pravo
jednostrano raskinuti Ugovor uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.
Svi eventualni zakupci će sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, na osnovu kog će se
urediti međusobni odnosi ugovornih strana.
PRIJAVE:
Prijave slati isključivo putem elektronske pošte na adresu temturorg@hotmail.com ili lično na
adresi kancelarije Turističke organizacije opštine Temerin Novosadska 352, svakog radnog
dana od 07,30-15,30 h.
Prijave zainteresovanih lica će se prihvatati do 8. decembra 2022.godine.